ศาลจังหวัดหล่มสัก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหล่มสัก มุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชน ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักประกันแห่งความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป.....ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.1253/59
นัดฟังความเห็น
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1448/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1462/58
นัดพร้อม/เพื่อจ่ายเงินกัน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1733/59
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1895/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.383/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.40/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.191/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.422/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ