หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหล่มสัก มุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชน ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักประกันแห่งความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป.....
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
อ.66/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.238/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.242/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.256/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.257/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.269/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.290/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.291/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.113/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.118/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1280/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1377/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1394/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1901/57
นัดโจทก์ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.699/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.760/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.767/57
ฟังคำสั่งรับรองฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2
ฉ.2/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.862/50
นัดพร้อม/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.9/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3