หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 /ห้องสำนวน 081-5745443/ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281/การเงิน 062-6040213/ช่วยอำนวยการ 087-9080366/ไกล่เกลี่ย 056-702996/ประชาสัมพันธ์ 086-2149167ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
แนวทางการพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้อุปกรณ์ EM
  1. แนวทาง การพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM
  2. แบบแสดงตวามประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบยินยอมจากเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบริเวณที่พักอาศัย
  4. แบบยืนยันความเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตัวจริงในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบแสดงความประสงค์ขอปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดระบบแบบชั่วคราว/ถาวร
  6. แบบการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  7. แบบกรอกข้อมูลของผู้ต้องหา/จำเลยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กล่มงานบริหารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
กลุ่มงานคลัง
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ขค.10/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
ผบ.1415/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1416/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1429/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1433/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1437/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1438/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1443/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1444/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
ผบ.1445/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
เวลา 16.30 น.
พ.504/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.64/61
นัดพร้อม/ชี้สองสถานและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
พ.89/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1128/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1133/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1205/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1231/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1861/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.1947/59
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2070/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.2095/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.307/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.452/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.457/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.460/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.522/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.87/61
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.