หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 /ห้องสำนวน 056-701055/ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281/การเงิน 056-703127/ช่วยอำนวยการ 056702254/ไกล่เกลี่ย 056-702996/ประชาสัมพันธ์ 056-701055ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
แนวทางการพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้อุปกรณ์ EM
  1. แนวทาง การพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM
  2. แบบแสดงตวามประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบยินยอมจากเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบริเวณที่พักอาศัย
  4. แบบยืนยันความเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตัวจริงในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบแสดงความประสงค์ขอปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดระบบแบบชั่วคราว/ถาวร
  6. แบบการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  7. แบบกรอกข้อมูลของผู้ต้องหา/จำเลยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กล่มงานบริหารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
กลุ่มงานคลัง
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ.1547/61
สืบโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.692/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.728/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.546/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1110/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1502/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1650/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ.1706/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.887/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00