หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหล่มสัก
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำส่งคำคู่ความ  
เขตอำนาจศาล  
สืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 
ทำเนียบหัวหน้าศาล 
บัญชีอัตรากำลังบุคลากร  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
หนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเงินกู้ยืม(กยศ.)   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 9 )
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2 )
หนังสือยินยอมในการตั้งผู้จัดการมรดก   8 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1 )
ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่องกำหนดช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบฯ   12 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 13 )
ประกาศจาก ศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง กิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาล 2557   28 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 32 )
ประกาศขายทอดตลาด(รถตู้ ครั้ง 2 )   21 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 88 )
บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด(รถตู้)   5 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 107 )
ประักาศขายทอดตลาดพัสดุ (รถตู้)   28 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 77 )
ประักาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2556   22 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 28 )
คำอธิบาย พรบ. วิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง (ใหม่)   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดหล่มสัก ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง "แนวทางปฏิบัติของคู่ความในการดำเนินกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิฯ   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 97 )
การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารคดี ของศาลจังหวัดหล่มสัก   16 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 185 )
พรบ. วิธีพิจารณาคดีในศาลแขวงใหม่ ประกาศบังคับใช้วันที่ 28 มิถุนายน 2556   21 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 30 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ออกหน่วยบริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗
ออกหน่วยบริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ออกหน่วยบริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗
ออกหน่วยบริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก
ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก
  :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
คณะครูและนักเรียน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้
คณะครูและนักเรียน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
พิธีเปิดโครงการ
พิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๕๗"
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)