หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 /ห้องสำนวน 081-5745443/ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281/การเงิน 062-6040213/ช่วยอำนวยการ 087-9080366/ไกล่เกลี่ย 056-702996/ประชาสัมพันธ์ 086-2149167ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่องการใช้ระบบ CIOS สำหรับคู่ความในคดี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ.2230/60
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.109/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1462/58
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.1815/60
สืบโจทก์สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.500/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.731/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.736/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.737/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.739/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.