ศาลจังหวัดหล่มสัก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 / ห้องสำนวน 081-5745443 / ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281 / การเงิน 062-6040213 / ช่วยอำนวยการ 087-9080366 / ไกล่เกลี่ย 056-702996 / ประชาสัมพันธ์ 086-2149167


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 69
อ.1419/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1685/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1689/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1691/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1695/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1710/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1711/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
ขค.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1867/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1886/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1887/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1888/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1889/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1892/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1697/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1698/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1699/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1700/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1701/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1702/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1703/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1704/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1705/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1706/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1707/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1708/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1709/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1710/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1711/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1712/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1713/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1714/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1715/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1716/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1717/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1718/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1719/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1720/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1721/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1722/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1723/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1724/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1725/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1726/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1727/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1728/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1729/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1730/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1731/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1856/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1956/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1957/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1980/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1981/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1984/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.203/60
นัดตรวจแผนที่/ชี้สองสถานหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.377/60
นัดชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.380/60
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.404/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.409/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.410/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.411/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.412/60
นัดชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.430/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.431/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.432/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.435/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1398/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.770/60
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)