หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 /ห้องสำนวน 081-5745443/ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281/การเงิน 062-6040213/ช่วยอำนวยการ 087-9080366/ไกล่เกลี่ย 056-702996/ประชาสัมพันธ์ 086-2149167ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
แนวทางการพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้อุปกรณ์ EM
  1. แนวทาง การพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM
  2. แบบแสดงตวามประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบยินยอมจากเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบริเวณที่พักอาศัย
  4. แบบยืนยันความเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตัวจริงในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบแสดงความประสงค์ขอปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดระบบแบบชั่วคราว/ถาวร
  6. แบบการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  7. แบบกรอกข้อมูลของผู้ต้องหา/จำเลยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กล่มงานบริหารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
กลุ่มงานคลัง
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ผบ.348/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.380/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.390/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.391/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.392/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.393/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.408/61
นัดสืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.409/61
นัดสืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.445/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.446/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.468/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.490/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.491/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.497/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.498/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.510/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.511/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.512/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.513/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.518/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.519/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.521/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.523/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.538/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.539/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.540/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.543/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.544/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.552/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.560/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.673/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.674/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.675/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.676/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.130/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.138/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.139/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.140/61
ชี้สืบพยานฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.145/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.146/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.150/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.152/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.153/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.154/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.156/61
ชี้สืบพยานฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.17/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.176/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.192/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ส.8/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1008/61
นัดตรวจหลักฐานกำหนดสัดสืบ
เวลา 13.30 น.
อ.1015/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1043/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานประชุมคดี
เวลา 13.30 น.
อ.135/61
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2036/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.501/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.824/61
นัดตรวจพยานหลักฐานฯ
เวลา 13.30 น.
อ.851/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.887/61
นัดตรวจหลักฐานกำหนดนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.948/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.967/61
นัดตรวจหลักฐานกำหนดนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.986/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานประชุมคดี
เวลา 13.30 น.