ศาลจังหวัดหล่มสัก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหล่มสัก มุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชน ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักประกันแห่งความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป.....

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ผบ.702/56
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.165/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.687/59
นัดพิจารณา สืบพยาน หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1277/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1341/59
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1344/59
สืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1370/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1564/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1615/59
สอบคำให้การจำเลย.
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1616/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.198/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.278/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.280/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1620/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.551/59
นัดทำยอมหรือพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.125/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ