หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหล่มสัก มุ่งมั่นที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชน ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักประกันแห่งความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป.....
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
อ.687/59
นัดพิจารณาคดี สืบพยานหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.352/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.353/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.372/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.416/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.428/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.453/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.454/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.455/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.463/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.564/59
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1060/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1066/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1069/59
สอบคำให้การจำเลย.
ห้องพิจารณาที่ -
อ.135/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1871/57
ฟังคำสั่งรับรองฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.424/59
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน/ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.445/59
นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1120/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)