หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี056-702773/ห้องสำนวน056-701055/ช่วยพิจารณาคดี089-2012281/การเงิน 056-703127/ช่วยอำนวยการ056702254/ไกล่เกลี่ย095-3651608/ประชาสัมพันธ์056-701055ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
แนวทางการพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้อุปกรณ์ EM
  1. แนวทาง การพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM
  2. แบบแสดงตวามประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบยินยอมจากเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบริเวณที่พักอาศัย
  4. แบบยืนยันความเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตัวจริงในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบแสดงความประสงค์ขอปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดระบบแบบชั่วคราว/ถาวร
  6. แบบการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  7. แบบกรอกข้อมูลของผู้ต้องหา/จำเลยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กล่มงานบริหารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
กลุ่มงานคลัง
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง โครงการไกล่เกลี่ยผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ : line group call

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
กฟ.1/52
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
ผบ.1655/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.2007/61
ไกล่เกลี่ยแก้ข้อหาสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.320/59
ฟังอุทธรณ์คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.385/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.4/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.102/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1083/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1141/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1214/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.137/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1559/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1648/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1687/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1725/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1851/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1947/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.744/60
พร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.809/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.824/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.89/61
พร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.891/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00