ข่าวประชาสัมพันธ์

  • งานคดี 056-702773 /ห้องสำนวน 081-5745443/ช่วยพิจารณาคดี 089-2012281/การเงิน 062-6040213/ช่วยอำนวยการ 087-9080366/ไกล่เกลี่ย 056-702996/ประชาสัมพันธ์ 086-2149167

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดทำป้ายแนะนำสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความและประชาชน

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดทำป้ายแนะนำสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความและประชาชน


เอกสารแนบ